Po náročné a rozsáhlé rekonstrukci v letech 2020–2022 zpřístupníme v turistické sezóně 2023 impozantní prostory zámecké jízdárny a konírny veřejnosti. Návštěvníci zámku sem budou moci zavítat v rámci zcela nového prohlídkového okruhu.

„Stavebně se práce výrazně posunuly, ruiny jsou naštěstí minulostí. Nyní už řešíme budoucí náplň areálu, podobu prohlídek a návštěvnického provozu. Hlavní myšlenkou je návrat koní do historické konírny, kterou uvádíme do původního stylu. Měli by tu být ustájeni dva až čtyři. Zatím hledáme vhodného chovatele koní Kinských, tedy plemene, které sem patří. Obrazová výzdoba na zámku je fantastická a návštěvníkům chceme nabídnout její doplnění o živé koně. Dvě stáje budou čisté, bude v nich expozice,“ vysvětluje ředitelka kulturních památek rodu Kinských Martina Kubešová v rozhovoru pro IDNES, který vyšel v listopadu 2022 (celý článek si můžete přečíst zde).

V Kočárovně se mohu návštěvníci těšit na expozici unikátních kočárů, včetně dvou, které rodina Kinských zapůjčila filmařům a zahráli si například v pohádce S čerty nejsou žerty nebo ve filmu Václava Havla Odcházení.

Součástí Jízdárny bude i tematická expozice mapující zrod a věhlas zdejšího chovatelského skvostu – koně Kinských. Multifunkční i výstavní prostory budou fungovat současně a budou tak mostem mezi historií, živou kulturou a společností.

Více Jízdárna Kinských

Kontakt:
Emílie Benischová (svatby, pronájmy)
eventy@kinsky-dal-borgo.cz

Fotografie z rekonstrukce